Wpływ lat nasiennych na zespoły ptaków ekosystemów leśnych

Ekosystemy leśne charakteryzują się występowaniem „pulsów zasobów”, tzw. latami nasiennymi, które wywołują kaskadę efektów ekologicznych o istotnym znaczeniu dla całego ekosystemu, w tym zespołów ptaków. W naszych badaniach zajmujemy się m.in. wpływem cech gatunkowych i historii życia na reakcję ptaków na lata nasienne oraz wpływem lat nasiennych na drapieżnictwo gniazdowe u ptaków.

Projekty

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Michał Bogdziewicz, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2016 – dziś

Więcej informacji: strona projektu

Wybrane publikacje

Szymkowiak J., Thomson R.L. 2019. Nest predator avoidance during habitat selection of a songbird varies with mast peaks and troughs. Behavioral Ecology and Sociobiology, 73:91, https://doi.org/10.1007/s00265-019-2702-z

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237