Rola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2018/31/D/NZ8/00080

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Opis: Drapieżnictwo jest jedną z najsilniejszych presji selekcyjnych w przyrodzie. Aby minimalizować ryzyko drapieżnictwa, ofiary nieustannie oceniają potencjalne zagrożenie i dopasowują odpowiednio swoje zachowanie. Zdobywanie informacji o zagrożeniu może odbywać się na wiele sposobów, a jednym z nich jest podsłuchiwanie głosów wydawanych przez drapieżniki. Zjawisko to jest powszechne w świecie zwierząt, a w tym projekcie zamierzamy odpowiedzieć na kluczowe i pozostające wciąż bez odpowiedzi pytanie – w jaki sposób ofiary uczą się rozpoznawać określone dźwięki jako potencjalne zagrożenie ze strony drapieżnika?

Więcej informacji: (1) popularnonaukowe streszczenie projektu, (2) www