Wpływ lat nasiennych na dynamikę populacji ptaków

Kierownik projektu: Jakub Szymkowiak

Wykonawcy: Michał Bogdziewicz, Lechosław Kuczyński

Opis: Lata nasienne (tj. zsynchronizowana, masowa produkcja nasion) mają istotne konsekwencje dla zespołów zwierząt ekosystemów leśnych, wpływając np. na dynamikę populacji, interakcje drapieżnik-ofiara i sieci troficzne. W ramach tego projektu badamy, w jaki sposób cechy gatunkowe oraz historii życia wpływają na odpowiedź ptaków na lata nasienne. Lata nasienne (tj. zsynchronizowana, masowa produkcja nasion) wywołują kaskadę efektów ekologicznych, która przenika ekosystem leśny. W latach z wysoką produkcją nasion konsumenci żywiący się nimi (np. gryzonie) przestają być limitowani dostępnością zasobów, a liczebność ich populacji gwałtowanie wzrasta w kolejnym sezonie. Jednakże, lata nasienne wpływają nie tylko na konsumentów nasion, ale również na wiele gatunków drapieżników, które odpowiadają (funkcjonalne i numerycznie) na wzrost liczebności populacji gryzoni. Obydwa te zjawiska mogą mieć istotne konsekwencje dla ptaków, prowadząc np. do czasowego wzrostu ryzyka straty lęgu na skutek drapieżnictwa. W tym projekcie badamy, w jaki sposób lata nasienne (1) wpływają na drapieżnictwo gniazdowe u ptaków oraz (2) w jaki sposób cechy gatunkowe oraz historii życia wpływają na odpowiedź ptaków na lata nasienne.

Więcej informacjijakubszymkowiak.wordpress.com

Wybrane publikacje:

Szymkowiak J., Thomson R.L. 2019. Nest predator avoidance during habitat selection of a songbird varies with mast peaks and troughs. Behavioral Ecology and Sociobiology, 73:91, https://doi.org/10.1007/s00265-019-2702-z

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237