Wielkopolski Atlas Ornitologiczny

Opis: Głównym celem Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego jest koordynacja i ukierunkowanie działań obserwatorów ptaków. Jest to program badawczy, który ma umożliwić uzyskanie aktualnych danych o rozmieszczeniu i częstości występowania wszystkich gatunków ptaków lęgowych w Wielkopolsce.

Ponadto, projekt posłuży do:

  • ilościowego sprecyzowania wymagań środowiskowych,
  • uzyskania materiału wyjściowego do badania zmian areałów,
  • uzyskania danych umożliwiających waloryzację i skuteczną ochronę,
  • promocji regionalnego ruchu ornitologicznego.

Więcej informacji: strona projektu