Modelowanie nisz ekologicznych i naukowe podstawy ochrony przyrody

Projekty

Kierownik projektu: Lechosław Kuczyński

Wykonawcy: Katarzyna Markowska, Katarzyna Malinowska, Michał Wawrzynowicz

Okres realizacji: 2019-2021

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Czeska Fundacja Nauki (grant nr 15-10884Y)

Kierownik projektu: Radka Reifova (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Wykonawcy: Jiří Reif, Anna Skoracka, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2016-2018

Więcej informacji: Animal Ecology in Focus

Kierownik projektu: Anna Skoracka

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Mariusz Lewandowski, Wiktoria Szydło

Okres realizacji: 2012-2016

Więcej informacji: strona projektu

Kierownik projektu: Natalia Hałas (Królikowska)

Wykonawcy: Dominik Krupiński, Lechosław Kuczyński

Okres realizacji: 2015-2020

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POIS.05.01.00-00-381/12, POIS.02.04.00-00-0018/16) i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Kierownik projektu: Dominik Krupiński (Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”)

Wykonawcy: Lechosław Kuczyński, Natalia Hałas (Królikowska)

Okres realizacji: 2013-2020

Więcej informacji: strona projektu

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (grant nr 48/2015/F)

Kierownik projektu: Tomasz Chodkiewicz (OTOP)

Wykonawcy: Przemysław Chylarecki, Lechosław Kuczyński, Arkadiusz Sikora, Grzegorz Neubauer, Włodzimierz Meissner, Zdzisław Cenian, Rafał Bobrek

Okres realizacji: 2015-2018

Więcej informacji: Monitoring Ptaków Polski

Okres realizacji: 2005-2010

Więcej informacji: strona projektu